Kongre özet kitabı için tıklayınız

 

Kongre fotoğrafları için tıklayınız

 

Paylaşılmasına izin verilen kongre sunumlarını indirmek için tıklayınız

 

SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ

SÖZLÜ SUNU OTURUMU  1:
15 Şubat 2018 Saat 12.30-13:00

1. PEDİATRİK PREKÜRSÖR B-ALL’ DE GENETİK YAKLAŞIMLAR
DİLARA FATMA AKIN BALI1DENİZ AŞLAR ÖNER2, EMİN KÜREKÇİ2, NEJAT AKAR3, HİLAL OZDAĞ4,
1NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI, NİĞDE, 2LÖSANTE ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTANESİ, ANKARA, 3TOBB ETU HASTANESİ, ANKARA, 4ANKARA BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
2. ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LENFOSİTER LÖSEMİ’DE İMMÜNGLOBÜLİN AĞIR ZİNCİR (IGH) BÖLGESİNİ DELESYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Emin KARACA1Deniz YILMAZ KARAPINAR2, Burak DURMAZ1, Ayşe Burcu AKINCI2, Ferda ÖZKINAY1, Hamiyet HEKİMCİ ÖZDEMİR2, Yeşim AYDINOK2, Özgür ÇOĞULU1,
1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 
3. HEMOFİLİ A HASTALARINDA F8 GEN MUTASYON SPEKTURUMU: 18 YENİ MUTASYON TANIMLANMASI
Tahir Atik1,2, Esra Işık1, Bilçağ Akgün1, Hüseyin Onay3, Vildan Çulha4,  Melike Sezgin Evim5, Kaan Kavaklı2,6, Namık Yaşar Özbek7, Can Balkan2,6, Adalet Meral Güneş5, Yusuf Ulusoy8, Ekrem Ünal2,9, Fatma Burcu Belen2,10, Neslihan Karakurt11, Gülen Tüysüz12, Fahri Şahin8, Ferda Özkınay1,3
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 2 Hemofili A Moleküler Çalışma Grubu, Türkiye Hematoloji Derneği 3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye4 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoji Bölümü, Ankara, İzmir5 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye6 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye7 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoji Bölümü, Ankara, İzmir8 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 9 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye10 Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye11 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Samsun, Türkiye12 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
4. NADİR GÖRÜLEN KONJENİTAL ERİTROPOETİK PORFİRİ OLGULARI: AYNI MUTASYON VE FARKLI KLİNİKLER
Ebru CANDA1Hüseyin ONAY2, Ferda ÖZKINAY3, Serap AKSOYLAR4, Sema KALKAN UÇAR1,
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.D, Metabolizma Ve Beslenme B.D, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik A.D, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.D, Genetik B.D, 4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.D Onkoloji B.D.,

SÖZLÜ SUNU OTURUMU 2:
15 Şubat 2018 Saat 16.00-16.30

1. AKUT LÖSEMİ OLGULARINDA C-KİT GEN MUTASYON SPEKTRUMU
Hüseyin ONAY1Esra IŞIK2, Aslı Ece SOLMAZ1, Yasemin KARACA3, Tahir Atik2, Deniz Yılmaz KARAPINAR4, Ferda ÖZKINAY1-2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Bilim Dalı, İzmir, Türkiye, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilm Dalı, İzmir, Türkiye, 4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilm Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2. GAUCHER HASTALARIMIZIN HEMATOLOJİK VE MOLEKÜLER GENETİK SONUÇLARI: GBA GENİNDE YENİ BİR MUTASYONUN TANIMLANMASI
Melis DEMİR KÖSE1Hüseyin ONAY2, Tuba Hilkay KARAPINAR3, Yeşim OYMAK3, Eser SÖZMEN YILDIRIM4, Ferda ÖZKINAY5,
1Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Pediatrik Metabolizma Bölümü, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 3Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği,Pediatrik Hematoloji Bölümü, 4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, 5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Bölümü,
3. PEDİATRİK AKUT LÖSEMİLERDE FLT3 GEN ANALİZİN ÖNEMİ

Esra Işık1, Hüseyin Onay2, Hilmi Bolat2, Deniz Yılmaz Karapınar3, Hamiyet Hekimci Özdemir3, Zuhal Önder Siviş4, Tahir Atik1, Ferda Özkınay1,2

1EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, ÇOCUK GENETİK BİLİM DALI, İZMİR, 2EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI, İZMİR, 3EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, ÇOCUK HEMATOLOJİ BİLİM DALI, İZMİR
4.HB F YÜKSEKLİĞİNİN NADİR BİR NEDENİ OLAN HOMOZİGOT DELTA BETA TALASEMİLİ BİR OLGU
Ferda ÖZKINAY1Semih AŞIKOVALI1, Aslı Ece SOLMAZ1, Yeşim AYDINOK2, Hüseyin ONAY1,
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD., 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD., Pediatrik Hematoloji BD,
5. HEREDİTER FRUKTOZ İNTOLERANSI İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN NADİR GÖRÜLEN BİR KEMİK İLİĞİ YETMEZLİĞİ NEDENİ: ERCC6L2 GENİNDE HOMOZİGOT MUTASYON
Barış MALBORA1Burcu ÖZTÜRK HİŞMİ1, Maşallah BARAN1, Ebru CANDA2, Berna ATABAY1, Berk ÖZYILMAZ1, Serdar CEYLANER3,
1S. B. Ü. Tepecik EAH, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3İntergen GenetikHastalıklarTanıMerkezi,
6. KAEMFEROL VE SİLİMARİNİN ANTİKANSER ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
SUNDE YILMAZ SÜSLÜER1,
1EGE ÜNİVERSİTESİ, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

SÖZLÜ SUNU OTURUMU 3:
15 Şubat 2018  Saat 17.15-18.00

1.  -NÖRAL TÜP DEFEKTLERİNDE VİTAMİN B 12 VE FOLİK ASİT DÜZEYLERİ
FIRAT ERGİN1, DEMET TEREK2ÖZGE ALTUN KÖROĞLU2,
1EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ , 2EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ,
2. PİRMER HEMOFAGOSİTİK SENDROM TANILI HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ
Yeşim OYMAK1Yiğithan GÜZİN1, Tuba Hilkay KARAPINAR1, Salih GÖZMEN1, Canan VERGİN1,
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,
3. PİRUVAT KİNAZ EKSİKLİĞİ: PKLR GENİNDE YENİ MUTASYON SAPTANAN BİR OLGU
Sultan AYDİN KOKER1Yeşim OYMAK1, Paola BIANCHI2, Salih GOZMEN1, Tuba Hilkay KARAPINAR1, Elisa FERMO2, Canan VERGİN1,
1Dr. Behcet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2Fondazione IRCCS Ca’ GrandaOspedaleMaggiorePoliclinicoDi Milano,
4. BİALLELLİK CSF3 RESEPTÖR MUTASYONUNA SAHİP HASTALARIMIZIN GCSF TEDAVİ YANITI
Deniz YILMAZ KARAPINAR1Akkız ŞAHİN SAĞLAM1, Hamiyet HEKİMCİ ÖZDEMİR1, Ayşe Burcu AKINCI1, Zuhal ÖNDER SİVİŞ1, Yeşim AYDINOK1, Hüseyin ONAY2, Ferda ÖZKINAY2,
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD, Çocuk Hematoloji BD, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı,

SÖZLÜ SUNU OTURUMU  4:
16 Şubat 2018 Saat 11.45-12.15

1. HEMOGLOBİN A2 DEĞERİ DÜŞÜK OLGULARDA DELTA GLOBİN GEN VARYANTLARININ ARAŞTIRILMASI: YENİ BİR DELTA GLOBİN VARYANTININ- HBA2 BORNOVA-TANIMLANMASI
Ayşe Nur KAVASOĞLU1Hüseyin ONAY1, Yeşim AYDINOK2, Tahir ATİK3, Ferda ÖZKINAY1-3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Bilim Dalı, İzmir
2. BATMAN İLİNDE Β-TALASEMİ MUTASYONLARI
Ertan SAL1,
1Batman Bölge Devlet Hastanesi,
3. KRONİK HEMOLİTİK ANEMİ NEDENİ OLARAK DOMİNANT ANSTABİL HEMOGLOBİN VARYANTI: HB SAİTAMA
Hüseyin ONAY1Emine İpek CEYLAN1Zehra CENGİSİZ2, Esra IŞIK3, Yeşim AYDINOK4, Zühal ÖNDER SİVİŞ5, Ferda ÖZKINAY1-3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir,, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir, 4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, 5Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Hematoloji Bölümü, İzmir,
4. MAKROTROMBOSİTOPENİ GENETİĞİ: MYH9-TUBB1 İLK KEZ TANIMLANAN MUTASYONLAR VE ETKİLERİ
Didem Torun ÖZKAN1Onur ÇALIŞKANER2, Ayten KANDİLCİ2, Nejat AKAR3,
1Okan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2Gebze Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik ABD, 3TOBB-ETU Hastanesi, Pediatri Departmanı,

 

Etkinliğin başlamasına kalan süre:

ÖNEMLİ TARİHLER

Bilimsel Program Tarihi

15-16 ŞUBAT 2018

Kurs Program Tarihi

14 ŞUBAT 2018

Erken Kayıt Tarihi

1 OCAK 2018

Son Bildiri Gönderim Tarihi

31 OCAK 2018

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: 
info@motto.tc
www.motto.tc

 

 

 

 

 
Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.